Deze workshop is er op gericht het Nationaal Media Paspoort optimaal in te zetten binnen uw school. We gaan in op de wetenschappelijke achtergrond van het programma, de inzet binnen uw school en u ervaart een les uit het Nationaal Media Paspoort.

 

Doelen:

Aan het eind van de workshop hebben de leerkrachten

- kennis gemaakt met de wetenschappelijke achtergrond van het Nationaal Media Paspoort

- zich verdiept in de kwaliteiten Kennis, Emotie, Motivatie en Strategie

- zich verdiept in de term Media-empowerment

- een les uit het Nationaal Media Paspoort ervaren

- ideeën opgedaan om het Nationaal Media Paspoort optimaal in te zetten

 

Doelgroep: Schoolteams van scholen die (willen gaan) werken met het Nationaal Media Paspoort

Duur: ongeveer 2,5 uur

Werkvormen: Informeren, Ervaren, Interactieve presentatie

 

Kosten: €650,-