Deze projectdag bestaat uit verschillende onderdelen:

- gastlessen 

- online lessen

- digitale verwerkingsopdracht

Uitgangspunten zijn steeds 5 verschillende dossiers die allemaal te maken hebben met veilig internet, bijvoorbeeld privacy en digitaal pesten.

In de gastles behandelen de leerlingen vanuit hun expertise als SuperUser een 5-tal casussen, behorende bij de dossiers. Ze geven adviezen en zijn helemaal #InCharge.

De online lessen bestaan uit verdiepingsopdrachten, waarmee de leerlingen zelf aan de slag gaan. Hierin zoeken ze informatie op en geven hun mening over zaken als sexting of haatreacties.

Om de opgedane kennis uit de gastlessen en de online lessen optimaal te verwerken, kiezen de leerlingen een dossier uit en maken hierbij een digitale verwerkingsopdracht. Deze bestaat altijd uit het maken van een creatief, digitaal product. 

 

Doelen:

Aan het eind van de projectdag hebben de leerlingen

 - kennis opgedaan over veilig omgaan met internet

- handvatten gekregen om positief om te gaan met media

- nagedacht over hun eigen mediagedrag

- een digitaal product gemaakt ter verwerking van de theorie

 

 

Doelgroep: Bovenbouw Basisonderwijs (PO-versie), Voortgezet Onderwijs (VO-versie)

Duur: Afhankelijk van aantal groepen en inzet.

Werkvormen: Digitale lessen (Google Forms), overleggen, samenwerken, creatieve verwerking, discussie

 

Kosten: Op aanvraag.