Voor ouders

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk item voor onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat:

 

 “Wat ouders thuis doen en laten rond school levert de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van het kind”

 

— Eddie Denessen, Associate professor en onderzoeker ouderbetrokkenheid, Radboud Universiteit Nijmegen

 

Daarom hebben wij een gevarieerd aanbod aan ouderavonden. Voor elke leeftijdscategorie in diverse formats, waarbij onze Game natuurlijk echt uniek is! De ouderavonden worden door ons ook digitaal verzorgd.

Ouderavond 0-6 jaar

Mediawijsheid voor het jonge kind. Heeft jouw peuter al een tablet?

Ouderavond PO

Mediawijsheid op de basisschool. Heeft jouw kind al een smartphone?

Onze interactieve digitale game is een unieke beleving! Ga met andere ouders in overleg en speel de Game!

Ouderavond VO

Mediawijsheid met pubers. Heeft jouw kind al een online imago? 


Geen ouderavond in je school, maar digitaal?

De ouderavond 2.0 Doe de mediaproef (The game) IS OOK BESCHIKBAAR IN EEN (SEMI)-ONLINE VARIANT!